אנו מזמינים אתכם
למפגש השנתי XII של החברה הישראלית לחקר השליה

save the date

The Next Era of the Placenta

בפקולטה לחקלאות אולם הסגל
ביום שלישי ה- 29.11.22

מרצים אורחים

Yossi Buganim,
PhD

THE DIFFERENT PATHS GOVERNING THE CREATION OF ARTIFICIAL EMBRYO AND PLACENTAL STEM CELLS

Department of Developmental Biology and Cancer Research. The Institute for Medical Research-Israel-Canada. The Hebrew University-Hadassah Medical School.

Grisaru Dan,
MD, PhD

BIOMECHANICS RESEARCH USING EX-VIVO MODELS OF UTERINE WALL AND PLACENTA

Gynecologic Oncology Depatment, Sourasky Medical Center, School of Medicine, Tel-Aviv University

Jacob Hanna,
MD, PhD

EX UTERO SYNTHETIC EMBRYOGENESIS: FROM NAIVE STEM CELLS TO ORGANS

Department of Molecular Genetics, Weizmann Institute of Science

מועד אחרון להגשת תקצירים 18.10.22

במסגרת המפגש יוצגו מחקרים מובילים בתחומים
שונים כולל חידושים וחדשנות במחקר השלייתי מפי
מרצים אורחים, חוקרים קליניים ובסיסיים
במיפגש יתקיימו בחירות לוועד החברה

**לו”ז מפורט יפורסם בהמשך**

הנחיות לכתיבת תקצירים

1 .שפת התקציר: אנגלית או עברית

2 .התקציר בתוכנת Word .רווח ברוחב של 5.2 ס”מ מהשוליים

3. גודל אותיות: 12 נקודות, פונט TIMES NEW ROMAN

4 .נושא התקציר : מרכוז, אותיות גדולות ,(Caps ) מיקום השורה הראשונה – ברווח של 5.2
ס”מ מראש הדף.

5 .שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא,

מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו.

6 .המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז ,אותיות מוטות (Italics).

7 .מבנה התקציר : לאחר מרווח של שורה נוספת– הקדמה (Introduction) שתכלול הגדרת
המטרה, חומרים ושיטות  Methods & Materials Results תוצאות ומסקנות (Conclusions ) מילים אלו תהיינה מודגשות.

8 .הדפסה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני צידי התקציר.

9 .התקציר מוגבל ל 300 מילים, כולל טבלאות, גרפים ונתונים אחרים (לא כולל כותרת ופרטי הכותבים).

Scroll to top