SAVE THE DATE

אנו מזמינים אתכם למפגש השנתי העשירי של
החברה הישראלית לחקר השליה

בפקולטה לחקלאות ביום ה- 26.11.2019

במסגרת המפגש יוצגו מחקרים מובילים מחוקרים קליניים ובסיסיים מהארץ
ויינתנו הרצאות בתחומים שונים כולל הדמיית השליה מפי מרצים אורחים