המפגש השנתי העשירי
של החברה הישראלית לחקר השליה

Placental Imaging and Function:
Technologies for Pregnancy Evaluation

המפגש יתקיים בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית קמפוס רחובות

אולם מועדון הסגל

ביום שלישי ה -26.11.2019  בין  08:00-14:30

מרצים אורחים

Michal Neeman PhD

Department of Biological Regulation, the Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

Romina Plitman Mayo  PhD
School of Mechanical Engineering, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Liat Ben-Sira MD & Dafna Ben-Bashat PhD

Dana-Dwek Children’s Hospital, Tel-Aviv & Dept. of Radiology, Sackler Faculty of Medicine, Israel

הנחויות לכתיבת תקצירים

הנחיות לכתיבת תקציר

  1. שפת התקציר: אנגלית או עברית
  2. תוכנת עריכה: התקציר בתוכנת .Word רווח ברוחב של 5 ס”מ מהשוליים
  3. גודל האותיות: 12 נקודות, פונט  Times New Roman.
  4. נושא התקציר : מרכוז, אותיות גדולות (Caps), מיקום השורה הראשונה – ברווח של 5 ס”מ מראש הדף.
  5. שם פרטי ושם משפחה: להשאיר רווח של שתי שורות מהשורה התחתונה של הנושא, מרכוז. שם מגיש העבודה יודגש בקו.
  6. המוסד וכתובת המוסד: להשאיר רווח של שורה אחת משם המחבר, מרכוז, אותיות מוטות (Italics) .
  7. מבנה התקציר:  לאחר מרווח של שורה נוספת– הקדמה ( Introduction) שתכלול הגדרת המטרה, חומרים ושיטות (Materials & Methods), תוצאות (Results) ומסקנות(Conclusions)   מילים אלו תהיינה מודגשות.
  8. הדפסה: רווח וחצי. לפני פסקה חדשה יש להשאיר רווח כפול. יש ליישר את שני צידי התקציר.
  9. הגבלת מילים: תקציר מוגבל ל  300 מילים, כולל טבלאות, גרפים ונתונים אחרים (לא כולל כותרת ופרטי הכותבים).

 michalkovo@gmail.com :את התקצירים יש לשלוח לכתובת  מייל

מועד אחרון להגשת התקצירים:10.10.2019